Trang chủ
ONLINE2STUDY

ONLINE2STUDY

CHÌA KHÓA MỞ RỘNG CHÂN TRỜI HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY
Online2study là nền tảng trực tuyến ưu việt đầu tiên thiết kế để nâng cao hiệu quả việc học tập và quản lý giáo dục dựa trên những nhu cầu thiết thực nhằm hạn chế tối thiểu mọi đầu tư nguồn lực và tối đa lợi ích cho tất cả các bên tham gia
Online2study là nền tảng trực tuyến

CÂU CHUYỆN KHỞI NGUỒN

Ý TƯỞNG GIẢN ĐƠN, GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN!

Thế giới thay đổi theo từng giây và sự tiến bộ cũng theo từng ấy thời gian mà biến chuyển. Vì thế việc tìm kiếm một giải pháp tối ưu và hiệu quả cho tất cả những ai theo đuổi sự tiến bộ đã thôi thúc chúng tôi.
Online2study ra đời để làm tốt hơn phương cách truyền thống, rộng mở đối tượng tiếp cận hơn nhưng chi phí giảm hơn vô số lần.
Trên hành trình suốt 5 năm thể nghiệm, chính công nghệ online đã giúp chúng tôi giới thiệu Online2study ra toàn thế giới.

GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI VINH DỰ VÀ TỰ HÀO VỚI:

TẦM NHÌNSỨ MỆNH
Lan toả và hỗ trợ việc giáo dục, Online2study hướng đến vị trí một trong 3 nhà cung cấp nền tảng công nghệ phổ biến nhất cho giáo dục tại Việt Nam và vươn tầm thế giới.
GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI VINH DỰ VÀ TỰ HÀO VỚI:
Online2study được khai sinh với một sứ mệnh vì tiềm năng con người:
  • GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI VINH DỰ VÀ TỰ HÀO VỚI:Kiến tạo nền tảng học tập, giảng dạy trực tuyến ở mỗi trường học cho mọi học sinh.
  • GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI VINH DỰ VÀ TỰ HÀO VỚI:Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp mở rộng phát triển kinh doanh.
  • GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI VINH DỰ VÀ TỰ HÀO VỚI:Để các thế hệ học tập của Việt Nam kết nối nhanh với thế giới.

ĐỘI NGŨ

Giáo viên Online2Study
Giáo viên Online2Study
Giáo viên Online2Study
Giáo viên Online2Study
Giáo viên Online2Study

ĐỐI TÁC

Đối tác Online2Study
Đối tác Online2Study
Đối tác Online2Study
Online2Study
  1. Trang chủ
  2. Về chúng tôi

Về chúng tôi